VSR-controle

VSR-controles zijn essentieel om de hygiëne en gezondheid bij bedrijven en organisaties te waarborgen. Iedereen heeft een andere mening over wat ‘schoon’ is en daarom is het VSR-meetsysteem in het leven geroepen. In dit artikel leest u wat een VSR-controle inhoudt, waarom deze controle belangrijk is voor uw organisatie en hoe SMC Group u kan helpen bij VSR-controles.

Wat is een VSR-controle?

VSR staat voor Vereniging Schoonmaak Research. Dit is een branchevereniging voor schoonmaakbedrijven en facilitaire ondernemingen die in 2015 het VSR-keurmerk heeft geïntroduceerd. In de markt wordt het VSR-meetsysteem, ook wel VSR-KMS genoemd, regelmatig onjuist gebruikt en het keurmerk zorgt ervoor dat objectieve schoonmaakcriteria worden gecontroleerd en nageleefd.

/ Facilitaire aanbesteding met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Hoe wordt een VSR-controle uitgevoerd?

Een VSR-meting omvat verschillende onderdelen waarbij een vaste methodiek wordt gevolgd. Allereerst voert de VSR-inspecteur een visuele controle uit. Hierbij kijkt hij naar de algemene staat van de ruimte en of er zichtbaar vuil of onvolkomenheden aanwezig zijn.

Vervolgens beoordeelt de VSR-controleur de kwaliteit van de schoonmaak. Dat doet hij door te kijken naar de hoeveelheid achtergebleven vuil, de mate van desinfectie en het gebruik van de juiste schoonmaakmiddelen.

Na afloop van de VSR-controle stelt de inspecteur een gedetailleerd rapport op met alle bevindingen. Indien nodig worden verbeterpunten aangedragen en een VSR-advies gegeven om de schoonmaakkwaliteit te verbeteren.

VSR-advies

In een VSR-advies staan aanbevelingen om de schoonmaakkwaliteit van een organisatie te verbeteren. Hierin staan bijvoorbeeld aanwijzingen voor desinfectie, de instructie van schoonmakers en het gebruik van preventieve maatregelen.

Als een organisatie de adviezen goed opvolgt, zal de schoonmaakkwaliteit uiteindelijk aan de NEN 2075 en de Europese norm EN 13549 voldoen. Als schoonmaakadviesbureau kan SMC Group u helpen de aanbevelingen uit het VSR-advies uit te voeren.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Wat zijn de voordelen van een VSR-controle

Na afloop van een VSR-meting kan de schoonmaakkwaliteit van bedrijven en organisaties verbeterd worden. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Verbeterde hygiëne: uit de VSR-controle zullen verbeterpunten naar voren komen, waardoor de hygiëne verbeterd kan worden.
  • Gezondheidsvoordelen: een schone en hygiënische omgeving bevordert de gezondheid en het welzijn van medewerkers en bezoekers.
  • Verhoogde productiviteit: een nette, hygiënische werkomgeving draagt bij aan een hogere productiviteit en de tevredenheid van werknemers.
  • Professionele uitstraling: een schoon en goed onderhouden gebouw zorgt voor een positieve en professionele uitstraling richting klanten, werknemers en andere bezoekers.

Waarom is een VSR-controle schoonmaak belangrijk?

Een VSR-controle is van belang, omdat uit de meting verbeterpunten voortkomen die niet alleen bijdragen aan de algemene hygiëne van een gebouw, maar ook aan de gezondheid en veiligheid van de mensen die zich in een bepaalde ruimte bevinden.

Als het niveau van de schoonmaak onvoldoende is, kan dat leiden tot de verspreiding van ziektekiemen, bacteriën en allergenen. Dit heeft mogelijk gezondheidsproblemen en productiviteitsverlies op de werkplek tot gevolg.

Hoe kan SMC Group u helpen bij een VSR-controle?

U kunt een VSR-controle laten uitvoeren door gecertificeerde kwaliteitscontroleurs. SMC Group kan deze controle voor u verrichten of we kunnen u adviseren om een inspecteur te vinden. Meestal staan deze inspecteurs geregistreerd in het register van Stichting Schoonmaakkwaliteit.

Na afloop van de meting kunnen onze professionals met de rapportage aan de slag om de verbeterpunten in uw organisatie of bedrijf door te voeren, zodat uw schoonmaakkwaliteit aan de hoogste eisen voldoet.

aanbesteding catering aanbestedingskalender beveiliging aanbesteden meervoudig enkelvoudig onderhands aanbesteden

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben