Beveiliging aanbesteden; inzicht in aanbestedingen en contracten

Als het om beveiliging aanbesteden gaat, moeten overheden en bedrijven ervoor zorgen dat zij over de juiste systemen beschikken om hun mensen, activa en gegevens te beschermen. Daartoe moeten zij een goed begrip hebben van het aanbestedingsproces voor beveiliging, waarbij aanbestedingen worden uitgeschreven. In dit artikel beschrijven we wat beveiligingsaanbestedingen zijn en hoe het aanbestedingsproces eruitziet.

Waarom beveiliging aanbesteden?

Een aanbesteding voor beveiliging is een uitnodiging aan bedrijven om in te schrijven op een project. Dit type aanbesteding wordt doorgaans gebruikt voor grote projecten die een hoog veiligheidsniveau vereisen. In de aanbesteding worden de eisen van het project en de selectiecriteria uiteengezet. Bedrijven zullen offertes indienen die aan de criteria voldoen en het bedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, zal worden gekozen.

Het verzoek om inschrijving (RFT) schetst de omvang van het project en omvat het tijdschema en het budget. Het bevat ook de evaluatiecriteria die worden gebruikt om de offertes te beoordelen. De evaluatiecriteria moeten objectief en meetbaar zijn en factoren omvatten zoals kwaliteit, kosten en tijd.

/ Beveiliging aanbesteden met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Proces van veiligheidsaanbestedingen

De veiligheidsaanbestedingsprocedure begint met de uitgifte van een offerteaanvraag. Het verzoek moet alle informatie bevatten die potentiële inschrijvers nodig hebben om een offerte in te dienen, zoals het tijdschema, het budget en de evaluatiecriteria. Na het verstrijken van de indieningstermijn begint het evaluatieproces.

Het evaluatieteam beoordeelt elke offerte en toetst deze aan de criteria die in de RFT zijn vermeld. De offertes worden vervolgens gerangschikt op basis van hun score en de hoogst genoteerde offerte wordt gekozen. De gekozen offerte krijgt vervolgens de opdracht en het bedrijf begint met de uitvoering van het project. 

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Beveiliging aanbesteden met SMC Group

Het heeft verschillende voordelen om uw beveiliging aan te besteden met SMC Group. Als gespecialiseerde beveiligingspartner beschikken we over de expertise en de ervaring om maatwerkoplossingen te bieden die voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van jouw organisatie. We werken bovendien met de nieuwste technologieën en methodes om jouw veiligheidsrisico’s te minimaliseren en de veiligheid van jouw personeel en eigendommen te waarborgen. Onze professionele en persoonlijke aanpak zorgt voor een succesvolle en zorgeloze aanbestedingsprocedure.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben