DKS- en AQL-schoonmaak

DKS en AQL cleaning is een schoonmaakmethode die de laatste jaren steeds populairder is geworden. Het is een prestatiecontract of schoonmaaksysteem dat is gebaseerd op kwaliteitscontroles, circulaire schoonmaak en een schoonmaakcontroleformulier. DKS- en AQL-reiniging is een efficiënte en effectieve manier om elke omgeving schoon en hygiënisch te houden. Om de basis van deze methode te begrijpen, is het belangrijk te begrijpen wat DKS- en AQL-reiniging zijn en hoe ze samenwerken.

Wat is DKS-reiniging?

DKS cleaning is een vorm van een prestatiecontractreiniging waarbij een schoonmaakplan wordt opgesteld en nageleefd. Dit type schoonmaak vereist dat de inlener een kwaliteitscontrolesysteem opzet om de prestaties van de schoonmaker te beoordelen. Het schoonmaakplan moet het soort schoonmaak dat moet worden uitgevoerd, de frequentie van de schoonmaak en eventuele speciale instructies bevatten. De prestaties van de schoonmaker worden vervolgens beoordeeld aan de hand van de specificaties van het plan

/ Facilitaire aanbesteding met SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Wat is AQL-reiniging?

AQL-schoonmaak of AQL-reiniging is een type kwaliteitscontrolesysteem dat wordt gebruikt om de prestaties van de reiniger te beoordelen. Hierbij wordt de kwaliteit van de reiniging gecontroleerd en vergeleken met de normen van het reinigingsplan. AQL-reiniging wordt meestal uitgevoerd met een checklist die de inlener kan gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk aan zijn eisen voldoet.

Hoe werken DKS- en AQL-reiniging samen?

DKS en AQL cleaning zijn ontworpen om samen te werken om de hoogste schoonmaakkwaliteit te garanderen. Het systeem van prestatiecontracten vereist dat de inlener een kwaliteitscontrolesysteem opzet om de prestaties van de schoonmaker te beoordelen. Het kwaliteitscontrolesysteem moet een checklist bevatten die de inlener kan gebruiken om de kwaliteit van het schoonmaakwerk te controleren. De huurder kan dan de resultaten van de inspectie vergelijken met de in het schoonmaakplan vastgestelde normen. Zo kan de inlener bepalen of de schoonmaker voldoet aan de eisen van het plan en zo nodig bijsturen.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Schoonmaak kwaliteitsadvies

Naast DKS- en AQL-schoonmaak kunnen inleners ervoor kiezen een kwaliteitsadviesbureau in de arm te nemen om de hoogste schoonmaakkwaliteit te waarborgen. Een schoonmaak kwaliteitsadviesbureau kan advies geven over het opzetten van een kwaliteitscontrolesysteem, alsmede over het beoordelen van de prestaties van de schoonmaker en het aanbrengen van eventuele aanpassingen. Een dergelijk bureau kan ook advies geven over de invoering van een circulair schoonmaaksysteem, waarbij bepaalde delen van het pand regelmatig worden schoongemaakt.

Prestatiecontract schoonmaak

Een prestatiecontract schoonmaak is een contract tussen een schoonmaakbedrijf en een opdrachtgever waarbij niet alleen afspraken worden gemaakt over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden, maar ook over de te behalen prestaties en resultaten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kwaliteit van de schoonmaak en de tevredenheid van de gebruikers van de ruimtes. Het schoonmaakbedrijf wordt beloond op basis van behaalde prestaties en resultaten.

Circulair schoonmaken

Circulair schoonmaken is een duurzame aanpak waarbij schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd met oog voor hergebruik van grondstoffen en het minimaliseren van afval. Deze aanpak omvat onder andere het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, herbruikbare microvezeldoeken en het verminderen van het gebruik van verpakkingen. Daarnaast wordt bij circulair schoonmaken gestreefd naar het sluiten van kringlopen, zodat afvalstoffen weer kunnen worden ingezet als grondstoffen voor nieuwe producten.

Daarnaast is circulair schoonmaken bij een groene aanbesteding vrijwel altijd een integraal onderdeel.

aanbesteding catering aanbestedingskalender beveiliging aanbesteden meervoudig enkelvoudig onderhands aanbesteden

Controleformulier schoonmaak

Een controleformulier schoonmaak is een document dat gebruikt wordt om de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden te controleren en te waarborgen. Het bevat een lijst met taken en vereiste normen voor de schoonmaakwerkzaamheden en wordt gebruikt door schoonmaakbedrijven en facilitair managers om de uitvoering en resultaten van schoonmaakdiensten te beoordelen en te verbeteren. Door middel van het controleformulier kunnen eventuele tekortkomingen worden opgemerkt en opgevolgd. Dit is een voorbeeld van een schoonmaakschema of controleformulier voor de schoonmaak.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben