Contractbeheer

Contractbeheer

Bij een overeenkomst levert een opdrachtnemer doorgaans zaken of diensten, terwijl de opdrachtgever een betaling levert als tegenprestatie. Echter,  men is, voordat de opdrachtgever tot betaling over kan gaan, normaliter gehouden na te gaan of de prestatie ook daadwerkelijk geleverd is.

Contractbeheer is niets meer en niets minder dan het beheren van afspraken. Dit houdt in: kijken of conform de afspraken wordt gepresteerd, maar ook of uitbreidingen of inkrimpingen worden doorgevoerd op basis van de contractvoorwaarden.

Contractbeheer wordt vaak door elkaar gebruikt met contractmanagement. Deze twee  termen betekenen echter niet hetzelfde. Contractbeheer betreft alle activiteiten die nodig zijn om de levenscyclus van een contract te beheren, terwijl contractmanagement ook strategische activiteiten behelst zoals het bepalen van contractdoelstellingen en het ontwikkelen van contractstrategieën. 

Contractbeheer vergt al gauw veel tijd binnen een organisatie, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de zijde van de opdrachtnemer. Doordat contractbeheer vaak niet direct inzichtelijk is, wijkt men jaarlijks steeds verder af van de basisprincipes en daarmee de contractparameters. Dit heeft een onbeheersbare dienstverlening tegen te hoge kosten als gevolg.

Om dit te voorkomen is het belangrijk continu zicht te houden op de parameters en bij te sturen zodra hiervan afgeweken wordt. SMC heeft hiervoor twee contractbeheerders in dienst die zich voornamelijk bezighouden met het controleren van de facturatie, het toetsen van offertes op marktconformiteit en het doorvoeren van uitbreidingen of inkrimpingen.

Deze dienstverlening van SMC betaalt zich in de praktijk altijd terug! Enerzijds door onnodige kosten te voorkomen, anderzijds doordat uw medewerkers hier geen tijd in hoeven te steken.