Schoonmaakadviesbureau SMC Group

SMC Group geeft niet alleen aanbevelingen voor facility management, maar is ook een schoonmaakadviesbureau dat ondersteunt op het gebied van hygiëne. Wij helpen organisaties bij het opstellen van schoonmaakplannen, het uitvoeren van schoonmaakaudits en het beoordelen van de prestaties van schoonmaakbedrijven.

Allereerst: wat doet een schoonmaakadviesbureau?

Een schoonmaakadviesbureau of facilitair adviesbureau biedt een scala aan diensten om ervoor te zorgen dat het pand van een bedrijf schoon en representatief blijft. Van hulp bij het opstellen van een gedetailleerd schoonmaakplan tot het verstrekken van voorbeeldcontracten, dergelijke diensten kunnen voor bedrijven van alle groottes van onschatbare waarde zijn. In dit artikel bekijken we wat een schoonmaakadviesbureau kan bieden, staan we stil bij de belangrijkste cijfers en tonen we enkele voorbeeldcontracten die door schoonmaakbureaus worden gebruikt.

/ SMC voor jouw schoonmaak inkoopadvies
SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Sleutelfiguren die betrokken zijn bij een schoonmaakadviesbureau

De sleutelfiguren die betrokken zijn bij een schoonmaakadviesbureau zijn de klant, het schoonmaakbedrijf en het adviesbureau zelf. De klant is het bedrijf dat om adviesdiensten vraagt en het schoonmaakbedrijf is de partij die de eigenlijke schoonmaakdiensten levert. Het adviesbureau is verantwoordelijk voor het opstellen van het schoonmaakplan en het verstrekken van de voorbeeldcontracten aan de klant en het schoonmaakbedrijf.

Kengetallen voor schoonmaakadviesbureaus

Kengetallen in de schoonmaak zijn kritieke prestatie-indicatoren die gebruikt worden om de efficiëntie en effectiviteit van schoonmaakactiviteiten te meten en te monitoren. Enkele veelvoorkomende kengetallen in de schoonmaak zijn:

  • Vierkante meter per uur: het aantal vierkante meters dat per uur schoongemaakt kan worden.
  • Kwaliteitsmeting: de mate waarin het schoonmaakwerk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
  • Verzuimpercentage: het percentage schoonmaakpersoneel dat ziek of afwezig is.
  • Klachtenpercentage: het percentage klachten dat ontvangen wordt over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden.
  • Materiaalverbruik: de hoeveelheid schoonmaakmiddelen en -materialen die gebruikt worden.
  • Kosten per vierkante meter: de kosten die gemoeid zijn met het schoonmaken van een vierkante meter.

Door deze kengetallen te meten en te analyseren, kan een schoonmaakbedrijf de prestaties van de schoonmaakactiviteiten in kaart brengen en verbeteren waar nodig.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Voorbeeldcontracten voor schoonmaakbedrijven

Een voorbeeldcontract voor een schoonmaakbedrijf is een document dat de voorwaarden schetst van de overeenkomst tussen de klant en het schoonmaakbedrijf. Het moet de diensten vermelden die het schoonmaakbedrijf zal leveren, de duur van het contract, de betalingsvoorwaarden en de methoden voor het oplossen van geschillen. Het moet ook een clausule bevatten waarmee de klant het contract kan beëindigen als het schoonmaakbedrijf de overeengekomen diensten niet levert.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben