Missie en visie

SMC heeft als visie en strategie dat iedere medewerker een ambassadeur is en daarmee het imago bepaalt van SMC. Dit heeft als doel de juiste overeenkomsten te verkrijgen en de naleving van hetgeen in de overeenkomsten is opgenomen te monitoren. Hierbij is ons voornaamste doel om op basis van optimaal beheer de samenwerking tussen de opdrachtgever en de dienstverlener te verbeteren, waarbij een hogere kwaliteit wordt gerealiseerd tegen lagere kosten.

Onze kerncompetenties:

Betrouwbaar

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

mission-icon2

Resultaatgericht

Resultaatgerichtheid wordt niet alleen toegepast in al onze contracten, maar is ook een competentie van onze medewerkers. SMC maakt concrete afspraken en stelt meetbare doelen voor.

mission-icon3

Innovatief

We maken gebruik van alle media die ons ter beschikking worden gesteld en die bijdragen aan de juiste arbeidsomstandigheden en regelgeving.

Klantgericht

Onze opdrachtgever staat centraal. Wij hanteren korte lijnen en door een minimaal verloop bouwen onze medewerkers een persoonlijke relatie op. Hierdoor weten opdrachtgever precies bij wie ze moeten zijn.

Betrouwbaar

Een controle en/of advies zal op basis van objectiviteit worden uitgevoerd en zal elke belangenverstrengeling of schijn hiervan uitsluiten. Elke toetsing van offertes van dienstverleners wordt gecontroleerd aan de hand van de juiste parameters (o.a. CAO, Arbo-omstandigheden en opleidingen) alvorens een positief advies kenbaar gemaakt wordt bij onze opdrachtgevers.