Detachering facility management

Facilitair management is een cruciaal onderdeel van elk bedrijf, maar niet alle organisaties hebben de mogelijkheid of de expertise om dit intern te beheren. Dan is de detachering van facility management een uitkomst. Hieronder leggen we uit wat de detachering van facilitair management inhoudt en hoe SMC Group organisaties op dit gebied kan ontzorgen.

Wat is detachering facility management?

Detachering van facility management is een strategie waarbij een externe organisatie of dienstverlener wordt ingehuurd om de facilitaire taken van een bedrijf over te nemen. Deze taken omvatten vaak zaken als facilitair management, contractbeheer, leveranciersmanagement en aanbestedingen. Het doel is om de efficiëntie te verbeteren, kosten te beheersen en de focus van het interne personeel op kernactiviteiten te stimuleren.

/ Inkoopadvies bij SMC

SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

De partijen bij het detacheren van facilitair management

Bij de detachering van facility management zijn drie belangrijke partijen betrokken: het inlenende bedrijf (de opdrachtgever), het uitlenende detacheringsbedrijf en de werknemer die wordt gedetacheerd. Het inlenende bedrijf blijft eindverantwoordelijk voor de facilitaire diensten, terwijl het uitlenende detacheringsbedrijf de dagelijkse uitvoering op zich neemt. De gedetacheerde werknemer voert de facilitaire taken ter plaatse uit bij de inlener.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd op basis van geldende regels en we leggen verantwoording af aan onze klanten. Wij hanteren een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Waarom facility management detacheren?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven ervoor kiezen om facilitair management te detacheren. Een van de belangrijkste motieven is kostenefficiëntie. Door facilitaire diensten uit te besteden kunnen bedrijven besparen op personeelskosten, training en facilitaire infrastructuur. Bovendien stelt detacheren organisaties in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de operationele aspecten van facilitair management.

Voordelen detachering facilitair management

De detachering van facility management heeft de volgende voordelen:

  • Kostenefficiëntie: detachering biedt bedrijven de mogelijkheid om kosten te verminderen, aangezien ze geen personeel rechtstreeks in dienst hoeven te nemen voor facilitair management.
  • Expertise: detachering stelt bedrijven in staat om toegang te krijgen tot de gespecialiseerde kennis en ervaring van facilitaire professionals, zonder ze permanent in dienst te nemen.
  • Focus op kernactiviteiten: het uitbesteden van facility management stelt organisaties in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten, waardoor ze hun concurrentiepositie kunnen versterken.
aanbesteding catering aanbestedingskalender beveiliging aanbesteden meervoudig enkelvoudig onderhands aanbesteden

Nadelen detachering facilitair management

De detachering van facility management heeft de volgende nadelen:

  • Verminderde controle: het inlenende bedrijf kan een zekere mate van controle verliezen over de dagelijkse activiteiten van gedetacheerde werknemers.
  • Afhankelijkheid van externe partijen: detachering houdt in dat een organisatie afhankelijk wordt van een externe dienstverlener, wat risico’s met zich mee kan brengen op het gebied van betrouwbaarheid en flexibiliteit.


Detachering van facility management heeft dus zowel voordelen als nadelen. Het is voor organisaties van belang om zorgvuldig af te wegen welke strategie het beste past bij hun specifieke behoeften en doelstellingen. SMC Group kan hierover adviseren. Neem contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben