Total facility
management

Vanuit onze tak Total facility management bieden wij u oplossingen voor al uw overige facilitaire vragen. Deze werkzaamheden worden allen op projectbasis uitgevoerd.

Onze dienstverlening heeft betrekking op zowel de soft services als de hard services. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het herstructureren van uw facilitaire afdeling op basis van een analyse van uw huidige diensten, processen en kosten.
  • Het detacheren van een (Sr.) facilitair manager.
  • Het leveren van een facilitair coördinator om alle dagelijkse facilitaire vragen op te pakken en uit te zetten.
  • Het opzetten van een meerjarig onderhoudsplan, inclusief een meerjarenbegroting en het opzetten van een werkbare jaarplanning.
  • Contractmanagement, al dan niet op afstand.
  • Het opzetten van een inkoopbeleid.

 

Ook het trainen, aansturen en begeleiden van uw eigen facilitaire dienst is hierbij een mogelijkheid.

Voor deze werkzaamheden hebben wij diverse specialisten is huis, zoals een project coördinator, facilitair manager, inkoper, facilitair consultant, trainer en contractbeheerder.

Voorbeelden van Total Facility Management

Facilitaire coördinatie

wij coördineren en u beheert

U beheert zelf de dagelijkse coördinatie en opvolging en zo houdt u de opvolging in handen. Het contractbeheer laat u over aan SMC Group. Onze facilitair coördinator is volledig toegewijd aan uw organisatie en daarom regelmatig op de locatie(s) aanwezig. De facilitair coördinator houdt zicht op de naleving van de contractafspraken van de diverse leveranciers en onderhoudt de contacten. Ieder kwartaal ontvangt u van de facilitair coördinator een managementrapportage en wordt de planning voor aankomend kwartaal opgesteld/aangepast. Het dagelijks beheer van de facilitaire diensten blijft in uw eigen handen.

Facility analyse

Inzicht in uw facilitaire processen

Onze facility consultant brengt al uw facilitaire diensten en kosten in kaart inclusief het huidige bedrijfsproces om deze te beheren. Aan de hand van deze analyse heeft u direct inzicht in het facilitaire proces en de daarmee gemoeide kosten. Deze analyse brengt meestal de volgende drie vragen met zich mee:

1. Hoe kunnen we het efficiënter inrichten?
2. Kunnen we de diensten verduurzamen?
3. Waar kunnen we besparingen realiseren?

Graag helpen wij u bij het vinden van de antwoorden op bovenstaande vragen.

Intergrated facility management

Volledige ontzorging

Bij deze service heeft u geen omkijken meer naar het facilitaire proces!

Door de servicedesk van SMC of door een medewerker van ons bij u op locatie worden dagelijks alle meldingen in het facilitair management informatie systeem (FAME) direct verwerkt en opgevolgd. Wij onderhouden alle contacten met uw leveranciers en beheren de overeenkomsten. Uiteraard ontvangt u per kwartaal een managementrapportage waarin alle relevante informatie is verwerkt en waarin de kostenbesparingen cumulatief in kaart zijn gebracht.