Kwaliteit

Wanneer men ervoor kiest om kwaliteit als product in te kopen en dat daarmee het resultaat de basis van een dienstverlening is, dan moet deze kwaliteit gecontroleerd worden. De te leveren kwaliteit is immers hetgeen wat men inkoopt en niet de input.

Om discussie te voorkomen dient vooraf, als onderdeel van het contractbeheer, vastgesteld te worden waar de dienstverlening aan moet voldoen, welke controle methodiek toegepast wordt en met welke frequentie de kwaliteit wordt gemeten. 

De diverse kwaliteitscontroles kunnen door SMC Group op drie verschillende manieren gecontroleerd worden:

Technische kwaliteitsmeting: deze controle wordt uitgevoerd op basis van de parameters uit het bestek of de overeenkomst.

Performance quality check: hoe presenteert een dienstverlener en voldoet de dienstverlening in zijn algemeenheid aan de verwachtingen en gestelde doelen?

Belevingsmeting: dit is een meting die wordt verricht onder gebouwgebruikers om de prestatie van de dienstverlening in de ogen van de eindgebruiken te meten.

Nulmeting: dit is een basismeting die wordt gebruikt om belangrijke kwaliteitsindicatoren te vergelijken en te analyseren.

De bovenstaande metingen zijn toepasbaar op alle soft services.

Omdat het meten van de schoonmaakkwaliteit, en dan met name het meten op resultaat, zeer technisch en snel discutabel is, heeft SMC een eigen controlemethodiek ontwikkeld die geënt is op de norm EN 13549. De controle is afgesteld op de vooraf gestelde reinheidsnormen die de basis zijn van de overeenkomst.

Ook kunt u bij SMC Group kiezen voor DKS-AQL schoonmaak. Dit is een prestatiecontract of schoonmaaksysteem dat gebaseerd is op kwaliteitscontrole, circulaire schoonmaak en een schoonmaak controleformulier.