Kwaliteit

Wanneer men ervoor kiest om kwaliteit als product in te kopen en daarmee het resultaat de basis van een dienstverlening is, moet deze gecontroleerd worden. De te leveren kwaliteit is immers hetgeen wat men inkoopt en niet de input.

 Om discussie te voorkomen dient vooraf vastgesteld te worden waar de dienstverlening aan moet voldoen, welke controle methodiek toegepast wordt en met welke frequentie de kwaliteit wordt gemeten. 

De diverse kwaliteitscontroles kunnen door SMC Group op drie verschillende manieren gecontroleerd worden:

Technische kwaliteitsmeting: op basis van de parameters uit het bestek of overeenkomst.

Performance Quality Check: Hoe presenteert een dienstverlener zich en voldoet de dienstverlening in zijn algemeenheid aande verwachtingen en gestelde doelen?

Belevingsmeting: Een meting onder gebouwgebruikers om de prestatie van de dienstverlening in de ogen van de eindgebruiken te meten.

​Bovenstaande metingen zijn toepasbaar op alle Soft Services.

​Omdat het meten van de schoonmaakkwaliteit en dan met name het meten op resultaat zeer technisch is en snel
discutabel heeft SMC een eigen controle methodiek ontwikkeld die geënt is op de EN 13549 norm. De controle is afgesteld op de vooraf gestelde reinheidsnormen die de basis zijn van de overeenkomst.