Beheer

Contractbeheer

Een overeenkomst betekent doorgaans: Een opdrachtnemer levert zaken of diensten en de opdrachtgever levert als tegenprestatie de betaling. Echter is men, voordat de opdrachtgever tot betaling over kan gaan, normaliter gehouden na te gaan of de prestatie ook daadwerkelijk geleverd is.

​Contractbeheer wil niets meer en niets minder zeggen dan het beheren van afspraken. Dit houdt in: kijken of conform de afspraken wordt gepresteerd maar ook of uitbreidingen of inkrimpingen worden doorgevoerd op basis van de contractvoorwaarden.

​Bovenstaande vergt al gauw veel tijd binnen een organisatie, zowel aan de kant van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer. Doordat dit vaak niet direct inzichtelijk is wijkt men jaarlijks steeds verder af van de basisprincipes en daarmee de contractparameters. Met als gevolg een onbeheersbare dienstverlening tegen te hoge kosten.

​Om dit te voorkomen is het belangrijk continu zicht te houden op de parameters en bij te sturen zodra hiervan afgeweken wordt. SMC heeft hiervoor twee contractbeheerders in dienst die zich voornamelijk bezighouden met het controleren van de facturatie, het toetsen van offertes op marktconformiteit en het doorvoeren van uitbreidingen/inkrimpingen.

Deze dienstverlening van SMC betaalt zich in de praktijk altijd terug! Zowel in het voorkomen van onnodige kosten, als de tijd die uw medewerkers hier niet in hoeven te steken.