Schoonmaak adviesbureau SMC Group

SMC Group is niet alleen een adviesbureau binnen facility management, maar biedt ook specifiek advies en ondersteuning op het gebied van schoonmaak en hygiëne. Wij helpen organisaties bij het opstellen van schoonmaakplannen, het uitvoeren van schoonmaakaudits en het beoordelen van de prestaties van schoonmaakbedrijven.

Allereerst; wat doet een schoonmaak adviesbureau?

Schoonmaakadviesbureaus bieden een scala aan diensten om ervoor te zorgen dat het pand van een bedrijf schoon en representatief blijft. Van hulp bij het opstellen van een gedetailleerd schoonmaakplan tot het verstrekken van voorbeeldcontracten, deze bedrijven kunnen bedrijven van alle groottes van onschatbare waarde zijn. In dit artikel kijken we naar wat een schoonmaakadviesbureau kan bieden, de belangrijkste cijfers en enkele voorbeeldcontracten die door schoonmaakbureaus worden gebruikt.

/ SMC voor jouw schoonmaak inkoopadvies
SMC Group helpt u facilitaire
diensten efficiënter in te kopen,
contracten te beheren of uw
facilitaire afdeling te coördineren.

Sleutelfiguren betrokken bij schoonmaak consultancy

De sleutelfiguren die betrokken zijn bij een schoonmaakadviesbureau zijn de klant, het schoonmaakbedrijf en het adviesbureau zelf. De klant is het bedrijf dat om adviesdiensten vraagt en het schoonmaakbedrijf is het bedrijf dat de eigenlijke schoonmaakdiensten levert. Het adviesbureau is verantwoordelijk voor het opstellen van het schoonmaakplan en het verstrekken van de voorbeeldcontracten aan de klant en het schoonmaakbedrijf.

Kengetallen schoonmaak

Kengetallen in de schoonmaak zijn cijfermatige prestatie-indicatoren die gebruikt worden om de efficiëntie en effectiviteit van schoonmaakactiviteiten te meten en te monitoren. Enkele veelvoorkomende kengetallen in de schoonmaak zijn:

  • Vierkante meter per uur: Het aantal vierkante meters dat per uur schoongemaakt kan worden.
  • Kwaliteitsmeting: De mate waarin het schoonmaakwerk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
  • Verzuimpercentage: Het percentage schoonmaakpersoneel dat ziek of afwezig is.
  • Klachtenpercentage: Het percentage klachten dat ontvangen wordt over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden.
  • Materiaalverbruik: De hoeveelheid schoonmaakmiddelen en -materialen die gebruikt worden.
  • Kosten per vierkante meter: De kosten die gemoeid zijn met het schoonmaken van een vierkante meter.

 

Door deze kengetallen te meten en te analyseren, kan een schoonmaakbedrijf de prestaties van de schoonmaakactiviteiten in kaart brengen en verbeteren waar nodig.

/OVER ONS

Onze handelingen worden adequaat uitgevoerd, op basis van geldende regels en verantwoording naar onze klanten toe. Hiervoor hanteren wij een geheimhoudingsplicht voor (gevoelige) informatie die hieronder valt.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel met ons kantoor of neem contact op via onze contactpagina.

Voorbeeldcontracten voor schoonmaakbedrijven

Een voorbeeldcontract voor een schoonmaakbedrijf is een document dat de voorwaarden schetst van de overeenkomst tussen de klant en het schoonmaakbedrijf. Het moet de diensten vermelden die het schoonmaakbedrijf zal leveren, de duur van het contract, de betalingsvoorwaarden en de methoden voor het oplossen van geschillen. Het moet ook een clausule bevatten waarmee de klant het contract kan beëindigen als het schoonmaakbedrijf de overeengekomen diensten niet levert.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben