Advies

Wij geven u graag advies omtrent het herinrichten en efficiënter inkopen van uw facilitaire diensten.

Facilitaire bedrijven zijn traditioneel ingesteld. Opgedane ervaringen worden te langdurig toegepast en prijsverhogingen worden jaarlijks klakkeloos doorgevoerd. Deze werkwijze belemmert innovaties en de invoering van ‘andere’ werksystemen. Inefficiëntie is dan het gevolg. Door de werkende mens centraal te zetten en niet in te kopen op input maar op resultaat, dwingen we dienstverleners innovatiever te zijn.

Ons doel is om, op basis van een duurzame relatie, een beter product te verkrijgen tegen zowel lagere interne als externe kosten. Om na te gaan of de diensten tegen betere voorwaarden (kwaliteit, kosten en/of duurzaamheid) ingekocht kunnen worden, starten we met een marktanalyse. Deze zogeheten QuickScan laat zien hoe uw overeenkomst zich verhoudt tot de huidige markt. Aan de hand hiervan kunnen wij goed inschatten welke winsten te behalen zijn.

Een greep uit de bedrijven waarvoor we gewerkt hebben

Een eventuele aanbesteding verloopt vervolgens via ons in eigen huis ontwikkelde aanbestedingsplatform, waarop voor iedere opdracht een specifiek bestek wordt geplaatst. De kwaliteit van de dienst wordt als eindproduct uitgevraagd, waarbij de relatie tussen kosten, kwaliteit en risico’s zichtbaar is gemaakt. Vervolgens moet de dienstverlening beheersbaar gemaakt worden op basis van controleerbare KPI’s.

Als opdrachtgever loopt u hierbij geen risico, doordat vooraf een kostenbatenanalyse is opgesteld.

Ons advies richt zich met name op:

Schoonmaak, catering, groenvoorziening (buiten), beveiliging, koffieservice, hospitalitydesk etc.

image_1